Pakalpojumi



Pakalpojumi

Piedāvājam daudzveidīgu komercdarbības konsultāciju klāstu, kuru mērķis ir veicināt uzņēmuma ilgtermiņa attīstību un konkurētspēju.



ES Fondi
Sniedzam atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma līdzekļu piesaistē.
Finansēšana
Palīdzam piesaistīt kredītiestāžu finansējumu, Altum aizdevumus un citus finanšu instrumentus.
Inovācijas
Veicam padziļinātas tirgus izpētes un izstrādājam jaunus, inovatīvus, globāli konkurētspējīgus produktus.
Eksports
Palīdzam izveidot zīmolus, sastādīt ārējas tirdzniecības stratēģiju un iekarot jaunus eksporta tirgus.


Konsultācija

Ja Jums nepieciešama konsultācija par Jūsu uzņēmuma attīstību, piesakieties!

Pieteikties konsultācijai