HomeSolutions for your business development

We listen to you, help to set targets and build winning business development strategy
Export
We help to develop new brands, international trade strategies and conquer new export markets
Innovations
We conduct market research and develop new, innovative and globally competitive products
Financing
We help to attract financing from Altum, banks and other credit institutions
EU funds
We help to attract European Structural funds for your business development projects

Our mission

To promote the development and competitiveness of your company

Our services

About us


Promise less, deliver more

We understand the importance of operative and qualitative work, therefore we always take immediate action and deliver the best possible result in order to achieve only positive project outcome.

 

Less surprises, more satisfaction

We do everything to make project implementation process without any unexpectable  surprises. We identify and minimize risks connected to the realization of the project and strive only for the positive result.

Less uncertainty, more clarity

We provide clear, practical and useful business solutions. We try to minimize the work load of our clients and take care of the full project implementation process.

Achievements of our clients = our driving force

Our mission is to provide strategical business solutions that never miss the aim. As our successfully realized investment projects show, we focus only on the achievement of real and tangible goals.


Par mums


Mazāk solām, vairāk darām

Mūsu darba pieeju raksturo tieksme uz izcili paveiktiem darbiem. Mēs apzināmies operatīva un kvalitatīva darba vērtību, tādēļ tūlītēja rīcība un profesionāli paveikts darbs ir darba procesa vadmotīvs.

Mazāk pārsteigumu, vairāk gandarījuma

Darām visu, lai projekta īstenošanas procesā būtu mazāk pārsteigumu un vairāk gandarījuma. Priekšlaicīgi minimizējam ar projekta īstenošanu saistītos riskus un tiecamies tikai uz pozitīvu rezultātu.

Mazāk raižu, vairāk skaidrības

Sniedzam skaidrus, praktiskus, komercdarbībai noderīgus risinājumus. Cenšamies pēc iespējas vairāk atvieglot mūsu klientu darba slogu un nodrošināt pilvērtīgu projekta īstenošanas procesu.


 

Mūsu klientu sasniegumi = mūsu dzinējspēks

Mūsu darba misija ir sniegt uzņēmējdarbības risinājumus, kas vienmēr sasniedz savus mērķus. Orientējamies tikai uz reāla, taustāma rezultātu sasniegšanu, ko pierāda mūsu veiksmīgi īstenotie investīciju projekti vairāku gadu garumā.
Years’ experience

Number of realized projects

Value of realized projects, EUR


 

Strategies for sustainable business development

Constant progress, growth and development of your business is the key factor of the sustainable business model. Every goal is achievable, if it has an appropriate strategy.