РусскийRU ES fondi

Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams Eiropas struktūrfondu atbalsts. Ar ES fondu palīdzību vairāki uzņēmumi ir spējuši uzlabot savas darbības efektivitāti, radījuši neskaitāmas inovācijas un kāpinājuši sava uzņēmuma konkurētspēju.

Mēs palīdzam piesaistīt ES fondu finanšu līdzekļus un citus finanšu instrumentus visās komercdarbības jomās. Mēs piedāvājam pilnīgi integrētus projekta realizācijas risinājumus, veicam projekta stratēģisko plānošanu, efektīvu projektu vadīšanu un izpildi visos projekta posmos, sākot no pieteikšanās finansējumam līdz audita nodošanai attiecīgās valsts iestādēs. Vairāku gadu garumā esam palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgus investīciju un uzņēmējdarbības attīstības projektus dažādās saimnieciskās darbības jomās, kuru īstenošanai tika piesaistīts Eiropas fondu līdzfinansējums.

 • Pārtikas pārstrāde un lauksaimniecība
 • Zivsaimniecība un akvakultūra
 • Ieguves un apstrādes rūpniecība
 • Mežsaimniecība
 • Pētniecība un inovācijas
 • Enerģētika
 • Izglītība un nodarbinātība
Projekta stratēģiskā plānošana

Identificējam projekta stratēģiskos pamatmērķus un izstrādājam detalizētu projekta īstenošanas rīcības plānu un laika grafiku katrai no projekta realizācijas fāzēm.

Projekta dokumentācijas izstrāde

Gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju projekta iesniegšanai – projekta iesniegumu, biznesa plānu, finanšu un naudas plūsmas grafiku un citu papilddokumentāciju.

Iepirkumu procedūras veikšana

Veicam iepirkuma procedūru un gatavojam iepirkuma procedūru apliecinošo dokumentāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras kārtību Eiropas Savienības finansētiem projektiem.


Projekta izmaksu optimizācija

Identificējam projekta kopējās attiecināmās izmaksas un pieejamos resursus. Palīdzam izstrādāt precīzu projekta budžeta tāmi, lai nodrošinātu maksimālu projekta izmaksu optimizāciju.

Projekta vadība un uzraudzība

Nodrošinām pilnvērtīgu projekta procesu koordinēšanu un informācijas aprites vadību starp visiem projekta īstenošanas iesaistītajiem sadarbības partneriem. Uzņemamies projekta laika, kvalitātes un risku vadību.

Projekta atskaišu sagatavošana

Gatavojam projekta atskaites, maksājuma pieprasījumus un projekta īstenošanas pamatojošo dokumentāciju. Sniedzam atbildes uz projekta audita un pārbaužu laikā radušajiem papildus jautājumiem.Biežāk uzdotie jautājumi

Kā darbojas mūsu pakalpojumi?

Kā novērtēt sava uzņēmuma atbilstību ES fondu programmai?

Kur meklēt informāciju par manam uzņēmumam aktuālajām ES fondu programmām?

Kas ir nozīmīgākie soļi ES finansējuma piesaistē?

Kāda dokumentācija jāiesniedz, lai pretendētu uz ES fondu finansējumu?

Katras atbalsta programmas iesnieguma pielikumā, uz kuras finansējumu Jūsu uzņēmums plāno pretendēt, ir nepieciešams iesniegt konkrētu dokumentāciju, lai finansējuma pieteikums administratīvajā iestādē tiktu izskatīts. Pie projekta dokumentācijas ietilpst tādi dokumenti kā projekta iesniegums, biznesa plāns, finanšu grafiks, atbalsta pretendenta deklarācija, iepirkumu procedūras apliecinošie dokumenti, un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti, līgumi, iesniegumi un apliecinājumi.Konsultācija

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu


Pieteikties konsultācijai


ЛатышскийRU ES fondi

Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams Eiropas struktūrfondu atbalsts. Ar ES fondu palīdzību vairāki uzņēmumi ir spējuši uzlabot savas darbības efektivitāti, radījuši neskaitāmas inovācijas un kāpinājuši sava uzņēmuma konkurētspēju.

Mēs palīdzam piesaistīt ES fondu finanšu līdzekļus un citus finanšu instrumentus visās komercdarbības jomās. Mēs piedāvājam pilnīgi integrētus projekta realizācijas risinājumus, veicam projekta stratēģisko plānošanu, efektīvu projektu vadīšanu un izpildi visos projekta posmos, sākot no pieteikšanās finansējumam līdz audita nodošanai attiecīgās valsts iestādēs. Vairāku gadu garumā esam palīdzējuši mūsu klientiem īstenot apjomīgus investīciju un uzņēmējdarbības attīstības projektus dažādās saimnieciskās darbības jomās, kuru īstenošanai tika piesaistīts Eiropas fondu līdzfinansējums.

 • Pārtikas pārstrāde un lauksaimniecība
 • Zivsaimniecība un akvakultūra
 • Ieguves un apstrādes rūpniecība
 • Mežsaimniecība
 • Pētniecība un inovācijas
 • Enerģētika
 • Izglītība un nodarbinātība
Projekta stratēģiskā plānošana

Identificējam projekta stratēģiskos pamatmērķus un izstrādājam detalizētu projekta īstenošanas rīcības plānu un laika grafiku katrai no projekta realizācijas fāzēm.

Projekta dokumentācijas izstrāde

Gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju projekta iesniegšanai – projekta iesniegumu, biznesa plānu, finanšu un naudas plūsmas grafiku un citu papilddokumentāciju.

Iepirkumu procedūras veikšana

Veicam iepirkuma procedūru un gatavojam iepirkuma procedūru apliecinošo dokumentāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras kārtību Eiropas Savienības finansētiem projektiem.


Projekta izmaksu optimizācija

Identificējam projekta kopējās attiecināmās izmaksas un pieejamos resursus. Palīdzam izstrādāt precīzu projekta budžeta tāmi, lai nodrošinātu maksimālu projekta izmaksu optimizāciju.

Projekta vadība un uzraudzība

Nodrošinām pilnvērtīgu projekta procesu koordinēšanu un informācijas aprites vadību starp visiem projekta īstenošanas iesaistītajiem sadarbības partneriem. Uzņemamies projekta laika, kvalitātes un risku vadību.

Projekta atskaišu sagatavošana

Gatavojam projekta atskaites, maksājuma pieprasījumus un projekta īstenošanas pamatojošo dokumentāciju. Sniedzam atbildes uz projekta audita un pārbaužu laikā radušajiem papildus jautājumiem.Biežāk uzdotie jautājumi

Kā darbojas mūsu pakalpojumi?

Kā novērtēt sava uzņēmuma atbilstību ES fondu programmai?

Kur meklēt informāciju par manam uzņēmumam aktuālajām ES fondu programmām?

Kas ir nozīmīgākie soļi ES finansējuma piesaistē?

Kāda dokumentācija jāiesniedz, lai pretendētu uz ES fondu finansējumu?

Katras atbalsta programmas iesnieguma pielikumā, uz kuras finansējumu Jūsu uzņēmums plāno pretendēt, ir nepieciešams iesniegt konkrētu dokumentāciju, lai finansējuma pieteikums administratīvajā iestādē tiktu izskatīts. Pie projekta dokumentācijas ietilpst tādi dokumenti kā projekta iesniegums, biznesa plāns, finanšu grafiks, atbalsta pretendenta deklarācija, iepirkumu procedūras apliecinošie dokumenti, un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti, līgumi, iesniegumi un apliecinājumi.Konsultācija

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu


Pieteikties konsultācijai


АнглийскийRU ES fondi

Latvijai kā pilntiesīgai Eiropas Savienības dalībvalstij ir pieejams Eiropas struktūrfondu atbalsts. Ar ES fondu palīdzību vairāki uzņēmumi ir spējuši uzlabot savas darbības efektivitāti, radījuši neskaitāmas inovācijas un kāpinājuši sava uzņēmuma konkurētspēju.

Mēs palīdzam piesaistīt ES fondu finanšu līdzekļus un citus finanšu instrumentus visās komercdarbības jomās. Mēs piedāvājam pilnīgi integrētus projekta realizācijas risinājumus, veicam projekta stratēģisko plānošanu, efektīvu projektu vadīšanu un izpildi visos projekta posmos, sākot no pieteikšanās finansējumam līdz audita nodošanai attiecīgās valsts iestādēs.

 

Throughout many years we have helped our clients to realize large investments and business development projects in different economic areas.

 • Food processing and agriculture
 • Fisheries and aquaculture
 • Manufacturing and mining industries
 • Forestry
 • Research and innovations
 • Energy
 • Education and employment
Project strategic planning

We identify the strategic aim of the project and help to develop detailed project implementation plan and timeline of all project activities.

Projekta dokumentācijas izstrāde

Gatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju projekta iesniegšanai – projekta iesniegumu, biznesa plānu, finanšu un naudas plūsmas grafiku un citu papilddokumentāciju.

Iepirkumu procedūras veikšana

Veicam iepirkuma procedūru un gatavojam iepirkuma procedūru apliecinošo dokumentāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkumu procedūras kārtību Eiropas Savienības finansētiem projektiem.


Projekta izmaksu optimizācija

Identificējam projekta kopējās attiecināmās izmaksas un pieejamos resursus. Palīdzam izstrādāt precīzu projekta budžeta tāmi, lai nodrošinātu maksimālu projekta izmaksu optimizāciju.

Projekta vadība un uzraudzība

Nodrošinām pilnvērtīgu projekta procesu koordinēšanu un informācijas aprites vadību starp visiem projekta īstenošanas iesaistītajiem sadarbības partneriem. Uzņemamies projekta laika, kvalitātes un risku vadību.

Projekta atskaišu sagatavošana

Gatavojam projekta atskaites, maksājuma pieprasījumus un projekta īstenošanas pamatojošo dokumentāciju. Sniedzam atbildes uz projekta audita un pārbaužu laikā radušajiem papildus jautājumiem.Biežāk uzdotie jautājumi

Kā darbojas mūsu pakalpojumi?

Kā novērtēt sava uzņēmuma atbilstību ES fondu programmai?

Kur meklēt informāciju par manam uzņēmumam aktuālajām ES fondu programmām?

Kas ir nozīmīgākie soļi ES finansējuma piesaistē?

Kāda dokumentācija jāiesniedz, lai pretendētu uz ES fondu finansējumu?

Katras atbalsta programmas iesnieguma pielikumā, uz kuras finansējumu Jūsu uzņēmums plāno pretendēt, ir nepieciešams iesniegt konkrētu dokumentāciju, lai finansējuma pieteikums administratīvajā iestādē tiktu izskatīts. Pie projekta dokumentācijas ietilpst tādi dokumenti kā projekta iesniegums, biznesa plāns, finanšu grafiks, atbalsta pretendenta deklarācija, iepirkumu procedūras apliecinošie dokumenti, un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti, līgumi, iesniegumi un apliecinājumi.Konsultācija

Uzziniet, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu


Pieteikties konsultācijai