Eksports

Veiksmīgu eksporta darījumu realizēšana un attīstīšana ir būtiska uzņēmuma ilgtermiņa attīstības atslēga, kas uzņēmumam nodrošina apgrozījuma pieaugumu, papildus peļņas iespējas un veicina tā starptautisko konkurētspēju.
Piedāvājam plašu klāstu pārdošanas veicināšanas pakalpojumus un eksporta sadarbības piedāvājumus. Palīdzam izstrādāt piemērotu uzņēmuma ārējā mārketinga stratēģiju un iekarot jaunus eksporta tirgus. Veicam tirgus informācijas analīzi un pētījumus. Palīdzam izstrādāt jaunus produktus, zīmolus un iepakojuma dizainu. Veicam nepieciešamās aktivitātes produkcijas pielāgošanai konkrētajam eksporta tirgum.
Vairāku gadu garumā esam ieguvuši daudzpusīgu pieredzi ārējo tirgu apgūšanā un plašu kontaktu tīklu vairākos tirgos pasaulē. Sadarbojoties ar mūsu eksporta partneriem, nepārtraukti fokusējamies uz eksporta pārdošanas kāpināšanu un starptautiskās konkurētspējas veicināšanu.


Ārējā mārketinga stratēģija

Izstrādājam uzņēmumam piemērotu eksporta stratēģiju. Identificējam uzņēmuma produkcijas piedāvājumu, potenciālos eksportēšanas tirgus un nepieciešamos resursus. Veicam cenas piedāvājuma sagatavošanu, ņemot vērā produkta pašizmaksu, pieprasījumu un konkurentu piedāvājumus.

Eksporta tirgus iekarošanas plāns

Veicam detalizētu eksporta pasākuma plāna sagatavošanu, identificējot veicamos darbus, nepieciešamos ārpakalpojumus, atbildīgās jomas. Izstrādājam aktivitāšu laika plānu un nodrošinām efektīvu informācijas aprites vadību.

Tirgus izpēte un analīze

Veicam padziļinātas tirgus izpētes un identificējam potenciālos un vispievilcīgākos eksporta tirgus uzņēmuma eksporta produkcijai, balstoties uz konkrētās produkcijas pieprasījumu attiecīgajās valstīs, tirgus apjomu, nākotnes tendencēm un perspetīvām.


Produkcijas pielāgošana eksportam

Identificējam veicamās produkta pielāgošanas aktivitātes – etiķetes teksta pielāgošana tirgum un valodai, produkta receptūras/sastāva pielāgošana, produkta dizaina un iepakojuma pielāgošana atbilstoši konkrētās valsts likumiem, standartiem un pieņemtajai produkta lietošanas praksei.

Pasūtījuma sagatavošana

Identificējam eksporta produkcijas pasūtījuma apjomus un apzinām pasūtījuma sagatavošanas termiņus, balstoties uz uzņēmuma ražošanas jaudām. Izvērtējam pārvadājumu un piegādes iespējas, un palīdzam pareizi noformēt eksporta darījumu līguma ietvaros. Uzraugām pasūtījuma izpildi un piegādi.

Starptautiskās izstādes

Palīdzam uzņēmumiem sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai saņemtu līdzfinansējumu par uzņēmuma dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās. Gatavojam maksājuma pieprasījumus un nodrošinām klienta interešu aizstāvēšanu komunikācijā ar LIAA.Konsultācija

Uzzini, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas veicināt savas produkcijas eksportu

Pieteikties konsultācijai