Inovācijas

Mūsdienās ir tik būtiski skatīties uz lietām ar rītdienas skatījumu, piedāvājot tirgū pavisam jaunas un neredzētas idejas, izgudrojumus, risinājumus un koncepcijas. Šajā nepārtraukti mainīgajā globālajā vidē inovācijas un spēja “inovēt” ir vienīgā iespēja, kā uzņēmumiem kļūt par līderiem tirgū nevis pārmaiņu sekotājiem.

Spēt “inovēt” nozīmē piedāvāt jaunu produktu, pakalpojumu, sistēmu vai darbības procesu. Par inovācijām tiek uzskatītas tādas darbības, kā:

  • jauna produkta izveidošana;
  • jaunu ražošanas tehnoloģiju izmantošana;
  • jaunas ražošanas organizācijas izmantošana;
  • jaunu noieta tirgu atklāšana;
  • jaunu resursu avotu un veidu atklāšana.

Vairāku gadu pieredze, īstenojot apjomīgus investīciju projektus pārtikas nozarē, ļāva iegūt padziļinātu ieskatu jaunākajās pārtikas pārstrādes tendencēs un saskatīt potenciālas iespējas jaunu nišas produktu radīšanā.

Sadarbojoties ar pētniekiem, zinātniekiem un nozares mārketinga speciālistiem, specializējamies jaunu, inovatīvu pārtikas produktu izstrādē. Piedalāmies starptautiskajās pārtikas izstādēs un interesējamies par jaunākajām pārtikas tehnoloģijas metodēm un inovācijām nozarē.
Kādēļ inovācijas ir svarīgas?


Mūsdienu strauji mainīgā pasaule ik uz soļa  piedāvā izaicinājumus un izdevības uzņēmējdarbībā. Mainīgās patērētāju vajadzības un vēlmes, mainīgie konkurenti un tehnoloģijas, mainīgā ārējā normatīvu vide un pieaugošais globālais un dinamiskais tirgus – tās visas ir  iespējas sekmīgai inovācijai. Inovācija var būtiski palīdzēt uzņēmumam attīstīties un paplašināties. Inovācija un finanšu vadība ir cieši saistītas savā starpā, jo veiksmīga inovācija spēj samazināt produktu vai pakalpojumu ražošanas izmaksas, pavērt jaunas tirgus nišas, attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, paaugstināt konkurētspēju, tādējādi nodrošinot iespēju jūsu uzņēmumam strādāt ar peļņu nākotnē.
Konkurētspējas kāpināšana 95%
Apgrozījuma palielināšana 75%
Ražošanas attīstība 85%


Konsultācija

Uzziniet, kādus soļus ir jāveic, lai attīstītu Jūsu inovatīvo ideju

Pieteikties konsultācijai