ES fondu atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās

ES fondu atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās

Ražotāj!

Saskaries ar pārāk lielu enerģijas patēriņu, kas sadārdzina ražošanas izmaksas? Tava uzņēmuma ražotne zaudē siltumu un ražošanas iekārtas nestrādā energoefektīvi? Izmanto iespēju kamēr vēl vari un saņem ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkā!

Programma:
Programmas nosaukums Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta
Programmas Nr. 4.1.1.
Programmas administrējošā iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projektu iesniegšanas termiņš 13.03.2018. – 13.06.2018.
Ko atbalsta šī programma?

ES fondu atbalsts paredzēts rūpnieciskās ražošanas ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai, energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, kā arī esošo ražošanas iekārtu aizstāšanai ar energoefektīvākām. Tāpat paredzēts, ka finansējumu var ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanā.

Cik liels finansējums ir pieejams un kāda ir atbalsta intensitāte?

Šajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir vairāk nekā 15,3 miljoni eiro.

Vienam projektam maksimālais KF atbalsts pieļaujamais attiecināmo izmaksu ir 1 miljons eiro. KF atbalsta intensitāte ir līdz 30 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Semināri par programmu:

Par izsludināto projektu atlasi papildu informāciju būs iespējams gūt seminārā, kas notiks 2018. gada 5. aprīlī no plkst. 10.00. Seminārs notiks Ekonomikas ministrijas (Brīvības iela 55, Rīga) 224.telpā. Pieteikšanās semināram klātienē – CFLA mājas lapā, kā arī tiešraide būs pieejama CFLA mājas lapā www.cfla.gov.lv.

Seminārā tiks sniegta informācija par nosacījumiem atbalsta saņemšanai, kā arī par projekta iesnieguma sagatavošanu, iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un ES fondu projektu e-vides lietošanu.

Programmas regulējošie MK noteikumi:

Detalizēti projektu īstenošanas nosacījumi pieejami Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumos Nr. 38.

Infografika par svarīgākajiem programmas nosacījumiem:

 

Avots: CFLA mājaslapa.