Altum pieejamie aizdevumi un garantijas

Altum pieejamie aizdevumi un garantijas

ALTUM PIEEJAMIE AIZDEVUMI:

Starta aizdevums – aizdevums topošiem un jaundibinātiem uzņēmumiem investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem. Aizdevuma apjoms no 2 000 līdz 150 000 EUR. Termiņš līdz 10 gadiem, projektiem saistītiem ar nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību un renovāciju līdz 15 gadiem.

Mikrokredīti – vienkārši saņemams neliels aizdevums mazam uzņēmumam, kam var pieteikties arī pirms uzņēmuma nodibināšanas. Maksimālais aizdevuma apmērs – līdz 14 300 EUR investīcijām un līdz 7 200 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem.

MVU mikrokredīti – aizdevums mazajiem un vidējiem uzņēmumiem investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar izdevīgiem nosacījumiem. Aizdevums līdz 25 000 EUR apmērā dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai.

MVU izaugsmes aizdevumi – aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām un iespēju saņemt aizdevuma procentu likmju subsīdiju vai garantiju. Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem līdz 3 850 000 EUR kopējā apmērā vienam saimnieciskās darbības veicējam.

Paralēlais (mezanīna aizdevums) – Papildu aizdevums, kas kalpo kā uzņēmēja līdzfinansējums bankas kredītam gadījumā, ja bankas nosacījumi paredz lielāku līdzdalību, nekā uzņēmējs spēj sniegt. Ar paralēlo (mezanīna) aizdevumu var segt investīciju izmaksas, kas saistītas ar produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem, ražošanas paplašināšanu vai būtisku maiņu, jauna komersanta izveidi vai esoša komersanta paplašināšanu. Paralēlā aizdevuma maksimālais apmērs ir līdz 5 milj. EUR un tas nevar pārsniegt 45 % no kopējām projekta izmaksām (aizdevumiem no 2 līdz 5 milj.EUR maksimālais apmērs nevar pārsniegt 35% no kopējām projekta izmaksām). Paralēlā aizdevuma minimālā summa ir 50 000EUR.

Aizdevumi uzņēmumu energoefektivitātei – Aizdevums līdz 500 000 EUR un līdz 85% no projekta kopsummas. Ar šo aizdevumu var finansēt apgaismojuma, ventilācijas, žāvēšanas, siltuma, aukstuma, tvaika ražošanas iekārtas, kaltes, motorus, sūkņus, elektrības piegādes iekārtas, kā arī citus enerģijas patērētājus.

ALTUM GARANTIJAS:

Kredīta garantijas – iespēja uzņēmumiem nodrošināt kredītresursus sava biznesa īstenošanai, ja esošais nodrošinājums nav pietiekams bankas finansējuma saņemšanai. Ar garantiju iespējams nodrošināt līdz 80 % no finansējuma pamatsummas uz termiņu līdz 10 gadiem.

Eksporta garantijas – eksporta kredīta garantija ļauj eksportētājam nodrošināties pret ārvalstu pircēja maksātnespēju vai ilgstošu nemaksāšanu, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus ar atlikto maksājumu.Eksporta kredīta garantija nodrošina līdz 90 % riska seguma par komerciālo risku un līdz 95% riska seguma par politisko risku, no eksporta darījuma summas.

 

Avots: altum.lv