SākumsBiznesa attīstības risinājumi

Ja Jums nepieciešama konsultācija par Jūsu uzņēmuma attīstību, piesaistot papildus finansējumu, īstenojot uzņēmējdarbības attīstības projektus un inovācijas vai veicinot eksportu,  tad izmantojiet iespēju un piesakieties uz konsultāciju!
ES Fondi
Sniedzam atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma līdzekļu piesaistē
Finansēšana
Palīdzam piesaistīt kredītiestāžu finansējumu, Altum aizdevumus un citus finanšu instrumentus
Inovācijas
Veicam padziļinātas tirgus izpētes un izstrādājam jaunus, inovatīvus, globāli konkurētspējīgus produktus
Eksports
Palīdzam izveidot zīmolus, sastādīt ārējas tirdzniecības stratēģiju un iekarot jaunus eksporta tirgus

Mūsu misija

Veicināt Jūsu uzņēmuma ilgtermiņa attīstību un konkurētspēju

Mūsu pakalpojumi

Par mums


Mazāk solām, vairāk darām

Mūsu darba pieeju raksturo tieksme uz izcili paveiktiem darbiem. Mēs apzināmies operatīva un kvalitatīva darba vērtību, tādēļ tūlītēja rīcība un profesionāli paveikts darbs ir darba procesa vadmotīvs.

Mazāk pārsteigumu, vairāk gandarījuma

Darām visu, lai projekta īstenošanas procesā būtu mazāk pārsteigumu un vairāk gandarījuma. Priekšlaicīgi minimizējam ar projekta īstenošanu saistītos riskus un tiecamies tikai uz pozitīvu rezultātu.

Mazāk raižu, vairāk skaidrības

Sniedzam skaidrus, praktiskus, komercdarbībai noderīgus risinājumus. Cenšamies pēc iespējas vairāk atvieglot mūsu klientu darba slogu un nodrošināt pilvērtīgu projekta īstenošanas procesu.

Mūsu klientu sasniegumi = mūsu dzinējspēks

Mūsu darba misija ir sniegt uzņēmējdarbības risinājumus, kas vienmēr sasniedz savus mērķus. Orientējamies tikai uz reāla, taustāma rezultātu sasniegšanu, ko pierāda mūsu veiksmīgi īstenotie investīciju projekti vairāku gadu garumā.


Par mums


Mazāk solām, vairāk darām

Mūsu darba pieeju raksturo tieksme uz izcili paveiktiem darbiem. Mēs apzināmies operatīva un kvalitatīva darba vērtību, tādēļ tūlītēja rīcība un profesionāli paveikts darbs ir darba procesa vadmotīvs.

Mazāk pārsteigumu, vairāk gandarījuma

Darām visu, lai projekta īstenošanas procesā būtu mazāk pārsteigumu un vairāk gandarījuma. Priekšlaicīgi minimizējam ar projekta īstenošanu saistītos riskus un tiecamies tikai uz pozitīvu rezultātu.

Mazāk raižu, vairāk skaidrības

Sniedzam skaidrus, praktiskus, komercdarbībai noderīgus risinājumus. Cenšamies pēc iespējas vairāk atvieglot mūsu klientu darba slogu un nodrošināt pilvērtīgu projekta īstenošanas procesu.


 

Mūsu klientu sasniegumi = mūsu dzinējspēks

Mūsu darba misija ir sniegt uzņēmējdarbības risinājumus, kas vienmēr sasniedz savus mērķus. Orientējamies tikai uz reāla, taustāma rezultātu sasniegšanu, ko pierāda mūsu veiksmīgi īstenotie investīciju projekti vairāku gadu garumā.
Gadu pieredze

Realizēto projektu skaits

Realizēto projektu apmērs, EUR


 

Pastāvēs, kas attīstīsies

Konstanta virzība uz priekšu un komercdarbības izaugsmes veicināšana ir ilgtspējīga biznesa modeļa pamatatslēga. Jebkurš mērķis ir sasniedzams, ja tam tiek izstrādāta piemērota un atbilstoša stratēģija.